ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการมุมหนังสือใหม่ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการมุมหนังสือใหม่ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำมุมหนังสือใหม่ ซึ่งรวบรวมหนังสือภาษาไทย ที่มีปีพิมพ์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน นำมาจัดแบ่งตามหมวดหมู่ ครบทุกหมวด ตั้งแต่ หมวด 000 – 900 เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการมุมหนังสือใหม่ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


#MCRULibrary #มุมหนังสือใหม่